Дыдактычны матэрыял для пазакласнага чытання і факультатыўных заняткаў
у 2 класе састаўлены так, што вучні могуць не толькі пачуць
вусны пераказ настаўнікам праграмных твораў, але і самастойна пачытаць іх.
Тым самым ажыццяўляецца адзін з асноўных дыдактычных прынцыпаў - даступнасці навучання.
Эскізы замалёўваюцца.

Image Caption
Image Caption
Image Caption